55-66

Amega 55 Ah 480 A STANDARD M3

Amega 55 Ah 480 A STANDARD M3

Amega 55 Ah 480 A STANDARD M3Wymiary: Długość (mm) : 242 Szerokość (mm) : 175 Wysokość (mm) : 175...

236,00 zł
Amega 60 Ah 480 A PLAZMA

Amega 60 Ah 480 A PLAZMA

Amega 60 Ah 480 A PLAZMAWymiary: Długość (mm) : 243 Szerokość (mm) : 175 Wysokość (mm) : 190...

255,00 zł
Amega 60 Ah 540 A STANDARD M3

Amega 60 Ah 540 A STANDARD M3

Amega 60 Ah 540 A STANDARD M3Wymiary: Długość (mm) : 243 Szerokość (mm) : 175 Wysokość (mm) : 175...

251,00 zł
Amega 60 Ah 600 A PREMIUM M5

Amega 60 Ah 600 A PREMIUM M5

Amega 60 Ah 600 A PREMIUM M5Wymiary: Długość (mm) : 242 Szerokość (mm) : 175 Wysokość (mm) : 190...

311,00 zł
Amega 61 Ah 510 A STANDARD M3

Amega 61 Ah 510 A STANDARD M3

Amega 61 Ah 510 A STANDARD M3Wymiary: Długość (mm) : 243 Szerokość (mm) : 175 Wysokość (mm) : 175...

253,00 zł
Amega 62 Ah 610 A ULTRA M7

Amega 62 Ah 610 A ULTRA M7

Amega 62 Ah 610 A ULTRA M7Wymiary:Długość (mm) : 243Szerokość (mm) : 175Wysokość (mm) : 190...

341,00 zł
Amega 63 Ah 610 A PREMIUM M5

Amega 63 Ah 610 A PREMIUM M5

Amega 63 Ah 610 A PREMIUM M5Wymiary: Długość (mm) : 242 Szerokość (mm) : 175 Wysokość (mm) : 175...

326,00 zł
Amega 65 Ah 640 A PREMIUM M5

Amega 65 Ah 640 A PREMIUM M5

Amega 65 Ah 640 A PREMIUM M5Wymiary: Długość (mm) : 242 Szerokość (mm) : 175 Wysokość (mm) : 190...

336,00 zł
Amega BeFORCE 60 Ah 600 A

Amega BeFORCE 60 Ah 600 A

Amega BeFORCE 60 Ah 600 A Wymiary: Długość (mm) : 243Szerokość (mm) : 175Wysokość (mm) : 190...

301,00 zł
Amega BeFORCE 63 Ah 610 A

Amega BeFORCE 63 Ah 610 A

Amega BeFORCE 63 Ah 610 A Wymiary: Długość (mm) : 243Szerokość (mm) : 175Wysokość (mm) : 175...

341,00 zł
Amega BeFORCE 65 Ah 640 A

Amega BeFORCE 65 Ah 640 A

Amega BeFORCE 65 Ah 640 A Wymiary: Długość (mm) : 243Szerokość (mm) : 175Wysokość (mm) : 190...

351,00 zł
Amega EFB 65 Ah 650 A

Amega EFB 65 Ah 650 A

Amega EFB START STOP 65 Ah 650 A Wymiary:Długość (mm) : 243Szerokość (mm) : 175Wysokość (mm) : 190...

686,00 zł
Amega Megatex Start Eco 12V 60 Ah 500A

Amega Megatex Start Eco 12V 60 Ah 500A

Amega Start Eco 12V 60 Ah 500A Wymiary: Długość (mm) : 242 Szerokość (mm) : 175 Wysokość (mm) : 190 ...

226,00 zł
Amega Megatex Start Eco 12V 62 Ah 510A

Amega Megatex Start Eco 12V 62 Ah 510A

Amega Start Eco 12V 62 Ah 510A Wymiary: Długość (mm) : 242 Szerokość (mm) : 175 Wysokość (mm) : 175 ...

246,00 zł
AUTOPART EFB  II START STOP 60 Ah 560 A

AUTOPART EFB II START STOP 60 Ah 560 A

AKUMULATOR AUTOPART EFB II 60 Ah 560 A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 175 mm...

395,00 zł
AUTOPART EFB  II START STOP 62 Ah 640 A

AUTOPART EFB II START STOP 62 Ah 640 A

AKUMULATOR AUTOPART EFB II 62 Ah 640 A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 190 mm...

420,00 zł
AUTOPART GOLD 61 Ah 580 A

AUTOPART GOLD 61 Ah 580 A

AKUMULATOR AUTOPART GOLD 61 Ah 580 A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 175 mm  ...

380,00 zł
AUTOPART GOLD 62 Ah 600 A

AUTOPART GOLD 62 Ah 600 A

AKUMULATOR AUTOPART GOLD 62 Ah 600 A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 190 mm  ...

406,00 zł
BANNER 62 Ah Power Bull 550 A ( EN ) P+ P6219

BANNER 62 Ah Power Bull 550 A ( EN ) P+ P6219

BANNER 62 Ah Power Bull 550 A ( EN ) P+ P6219 Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 190 mm...

280,00 zł
BANNER 63 Ah Power Bull PRO P+ P6342

BANNER 63 Ah Power Bull PRO P+ P6342

BANNER 63 Ah Power Bull PRO P+ P6342 Wymiary akumulatora: Długość: 241 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 175 mm...

330,00 zł
BATMAX 55 Ah 480 A

BATMAX 55 Ah 480 A

BATMAX 12V 55Ah 480A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 175 mm...

434,00 zł
BATMAX 60 Ah 450 A Japoński

BATMAX 60 Ah 450 A Japoński

BATMAX 12V 60Ah Jap. 450A (EN) Wymiary akumulatora:Długość: 232 mmSzerokość: 173 mmWysokość: 225 mm...

578,00 zł
BATMAX 60 Ah 540 A

BATMAX 60 Ah 540 A

BATMAX 12V 60Ah 540A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 175 mm...

456,00 zł
BATMAX 66 Ah 570 A

BATMAX 66 Ah 570 A

BATMAX 12V 66 Ah 570 A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 175 mm...

496,00 zł
BATMAX EFB START STOP 60 Ah 560 A

BATMAX EFB START STOP 60 Ah 560 A

AKUMULATOR BATMAX EFB 60 Ah 560 A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 175 mm...

603,00 zł
BATMAX EFB START STOP 62 Ah 640 A

BATMAX EFB START STOP 62 Ah 640 A

AKUMULATOR BATMAX EFB 62 Ah 640 A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 190 mm...

659,00 zł
ENRON 55 Ah 480 A

ENRON 55 Ah 480 A

ENRON 12V 55 Ah 480A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mmSzerokość: 175 mmWysokość: 175 mm...

404,00 zł
ENRON 60 Ah 540 A

ENRON 60 Ah 540 A

ENRON 12V 60 Ah 540A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mmSzerokość: 175 mmWysokość: 175 mm...

426,00 zł
ENRON 60 Ah Japończyk 450 A

ENRON 60 Ah Japończyk 450 A

ENRON 12V 60Ah Jap. 450A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 232 mmSzerokość: 173 mmWys. z biegunami: 225 mm...

548,00 zł
ENRON 62 Ah 580 A

ENRON 62 Ah 580 A

ENRON 12V 62 Ah 580A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mmSzerokość: 175 mmWysokość: 175 mm...

435,00 zł
ENRON SILVER 60 Ah 540 A

ENRON SILVER 60 Ah 540 A

ENRON SILVER 12V 60 Ah 540 A (EN) Wymiary akumulatora:Długość: 242 mmSzerokość: 175 mmWysokość: 175 mm...

495,00 zł
ENRON SILVER 66 Ah 570 A

ENRON SILVER 66 Ah 570 A

ENRON SILVER 12V 66 Ah 570 A (EN) !!! 2 lata gwarancji !!! Wymiary akumulatora:Długość: 242 mmSzerokość: 175 mmWysokość: 175 mm...

530,00 zł
FIAMM 60 Ah TITANIUM PRO 600 A ( EN )

FIAMM 60 Ah TITANIUM PRO 600 A ( EN )

AKUMULATOR FIAMM 60 Ah TITANIUM PRO 600 A ( EN ) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 175 mm...

290,00 zł
FIAMM 64 Ah TITANIUM PRO 610 A ( EN )

FIAMM 64 Ah TITANIUM PRO 610 A ( EN )

AKUMULATOR FIAMM 64 Ah TITANIUM PRO 610 A ( EN ) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 190 mm...

330,00 zł
NIXON 60 Ah 540 A

NIXON 60 Ah 540 A

NIXON 12V 60 Ah 540A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 242 mmSzerokość: 175 mmWysokość: 175 mm...

441,00 zł
NIXON 60 Ah Japończyk 450 A

NIXON 60 Ah Japończyk 450 A

NIXON 12V 60Ah Jap. 450A (EN) Wymiary akumulatora: Długość: 232 mm Szerokość: 173 mmWys. z biegunami: 225 mm...

563,00 zł
PERSHING 12V 55 Ah 600 A (EN) HERMETYCZNY

PERSHING 12V 55 Ah 600 A (EN) HERMETYCZNY

AKUMULATOR PERSHING 12V 55 Ah 600 A (EN) !!! HERMETYCZNY !!! Wymiary akumulatora: Długość: 207 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 190 mm  ...

466,00 zł
PERSHING 12V 60 Ah 540 A (EN) HERMETYCZNY

PERSHING 12V 60 Ah 540 A (EN) HERMETYCZNY

AKUMULATOR PERSHING 12V 60 Ah 540 A (EN) !!! HERMETYCZNY !!! Wymiary akumulatora: Długość: 207 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 190 mm  ...

481,00 zł
PERSHING 12V 60Ah 600 A (EN)

PERSHING 12V 60Ah 600 A (EN)

AKUMULATOR PERSHING 12V 60 Ah 600 A (EN)  Wymiary akumulatora: Długość: 243 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 190 mm  ...

539,00 zł
PERSHING 12V 62Ah 600 A (EN) HERMETYCZNY

PERSHING 12V 62Ah 600 A (EN) HERMETYCZNY

AKUMULATOR PERSHING 12V 62 Ah 600 A (EN) !!! HERMETYCZNY !!! Wymiary akumulatora: Długość: 242 mm Szerokość: 175 mm Wysokość: 175 mm  ...

519,00 zł