Przewody zapłonowe


Jak zbudowany jest przewód Sentech?

1. Osłona zewnętrzna z syntetycznego elastomeru, zapewniająca odporność na zmiany temperatury (zimno-gorąco), odporność mechaniczną i chemiczną (woda, solanki, oleje, paliwo...). Doskonale zachowuje się mechanicznie i nie zmienia swych własności z biegiem czasu.

2. Powłoka izolacyjna z syntetycznego elastomeru posiadająca doskonałe własności dielektryczne (izolacyjne). Wysoki poziom napięcia przebicia zapewnia brak mikro-wyładowań.

3. Nierdzewny przewodnik elektryczny - gęsto, spiralnie nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny (50 zwojów/cm), zapewnia przepływ prądu wysokiego napięcia przy skupianiu indukowanego pola magnetycznego (zakłóceń) wewnątrz kabla.

4. Materiał ferromagnetyczny pochła-niający zakłócenia. 3+4 Układ przeciwzakłóceniowy na całej długości kabla - większy prąd zapłonu i dłuższy czas trwania iskry.
5. Rdzeń syntetyczny wykonany na bazie włókna szklanego i poliaramidu, utrzymuje rdzeń ferrytowy.

Opcjonalnie pomiędzy 1, a 2 stosowany jest oplot wzmacniający.


Na jak długo wystarcza wiązka przewodów zapłonowych?
W zasadzie wiązka przewodów zapłonowych nie zużywają się, lecz w rzeczywistości wszystkie rodzaje czynników, takich jak: nagłe zmiany temperatur, wilgotność, olej, ozon, paliwo, wibracje i zmiany napięcia wpływają na proces starzenia.

Wraz z biegiem czasu
Pod wpływem wymienionych wyżej czynników, przewód zapłonowy pęka, staje się szorstki, metalowa końcówka utlenia się. Powoduje to słabą przewodność i niepełne spalanie.

Co można zauważyć?
Wzrost zużycia paliwa, utrudniony rozruch, czarny nalot na elektrodzie świecy zapłonowej, niskie osiągi silnika oraz zakłócenia w odbiorze radia.

Czego nie widać
Na początku uszkodzenia przewodu nie są zauważalne. Mikroskopijne pęknięcia powodują utratę energii.

Dla zapewnienia lepszych osiągów zalecane jest aby przewody zapłonowe wymieniać co 50’000 km lub co trzy lata - w zależności co nastąpi szybciej. Zaleca się aby wymiana nastąpiła przed rozpoczęciem zimy.


Jak można stwierdzić, że wiązka przewodów zapłonowych nie funkcjonuje właściwie?
  • Utrudniony rozruch samochodu, zwłaszcza w zimnie i wilgotnej pogodzie. Przy długotrwałej próbie rozruchu następuje rozładowanie akumulatora.
  • Nadmierna ilość dwutlenku węgla, sadza znajdująca się w spalinach zauważalna jest na końcówce rury wydechowej.
  • Wyczuwalne są "płaskie miejsca" w przyspieszeniu samochodu.
  • Wzrost zużycia paliwa.

UWAGA:
Świecenie i iskrzenie przewodów widoczne w ciemności niekoniecznie musi być powodem "przebicia" kabla i jego złego funkcjonowania. Specyficzna konstrukcja przewodu powoduje, że powietrze wokół niego ulega silnej jonizacji i występują zewnętrzne wyładowania elektryczne. Takie wyładowania nie powodują porażenia elektrycznego ("przewody nie kopią").
 

Jak powinno się wymienić wiązkę przewodów zapłonowych?
W celu zapewnienia prawidłowego zamontania nowej wiązki przewodów zapłonowych, pragniemy przedstawić instrukcję montażu. Postępuj według następujących wskazówek:
  • Upewnij się, że silnik jest zimny, zanim podejmiesz próbę demontażu przewodów.
  • Aby zapewnić poprawny demontaż oraz kolejność wymiany przewodów, zdejmuj tylko jeden przewód na raz, zakładając na jego miejsce nowy. Zaczynaj zawsze od najdłuższego przewodu. Numeracja przewodów odpowiada numeracji cylindrów. Po zamontowaniu wiązki przewodów numeracja powinna następować w kolejności.
  • Usuń wszystkie zapinki i rozdzielacz. Chwyć za gumową końcówkę przewodu, nigdy nie ciągnij za kabel. Zdejmuj końcówkę obracając ją dookoła jej osi. (Unikaj używania kombinerek, śrubokrętów lub jakichkolwiek innych narzędzi). Używając miękkiej szmatki i alkoholu usuń zbędny smar, który może znajdować się na końcówce świecy lub na cewce zapłonowej.
  • Połącz nowy przewód ze świecą zapłonową. Poprowadź przewód poprzez wszystkie zapinki i kanały w kierunku rozdzielacza zapłonu lub cewki. W ten sposób zapewnisz oryginalny przebieg przewodu. Odpowiednie położenie przewodu jest niezbędne, aby ominąć układ wydechowy i inne gorące obszary oraz aby uniknąć ostrych krawędzi.
  • Umieść końcówkę przewodu nad odpowiednim zakończeniem rozdzielacza lub cewki i stanowczym ruchem połącz je poprzez mocne wsunięcie.